Trường PTDTBT TH Huổi Lèng Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

         Thực hiện công văn số 311 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà, ngày 24/05/2021, về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6), ngày Quốc tế Đa dạng sinh học(22/5) năm 2021 và tháng hành động vì môi trường  với chủ “Phục hồi hệ sinh thái”; “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”. Trường PTDTBT TH Huổi Lèng đã tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong toàn trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế Đa dạng sinh học Thế giới. Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thấy được sự khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển. Lên án những hành vi khai thác, sử dụng bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm môi trường và đại dương, làm suy thoái nguồn đa dạng sinh học.Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 và tháng hành động vì môi trường được thầy và trò trường PTDTBT TH Huổi Lèng tham gia nhiệt tình, sôi nổi và đem lại hiểu quả cao đó là hiểu được tầm quan trọng của môi trường và Đại dương.

Một số hình ảnh hưởng ứng

Ngày Môi trường Thế giới và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Bài viết liên quan