HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG - NĂM HỌC 2020 – 2021

Hòa chung với niềm vui phấn khởi chào mừng  năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề "Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo", toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

          Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi những người thầy, người cô phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy, người cô là một tấm gương về đạo đức để học sinh noi theo.

         Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2020, trường PTDTBT TH Huổi Lèng long trọng tổ chức “Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2020 – 2021” nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

         Trong hội nghị đã được nghe Đ/C Trần Thị Hiền – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

         Cũng trong hội nghị Đ/C Trần Kim Anh – Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019- 2020 và kế hoạch của ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021.

        Trong hội nghị Đ/C Nguyễn Thị Thuận – Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường thông qua kết quả thi đua năm học 2019 – 2020 và Phương hướng thi đua năm học 2020 – 2021.

        Hội nghị đã được nghe Đ/C Hoàng Thanh Nghị - Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua quy chế nhà trường năm học 2020 – 2021.

        Hội nghị đã được nghe Đ/C Nguyễn Thị Thuận – Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua quy chế hoạt động chuyên môn trường năm học 2020- 2021.

        Cũng trong hội nghị Đ/C Trịnh Thị Thoa – Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua quy chế hoạt động bán trú năm học 2020 – 2021.       

        Các Đ/C trong hội nghị đã được nghe các chỉ tiêu cụ thể, cùng nhau thảo luận và biểu quyết nhất trí cao với các chỉ tiêu đưa ra. Nhất trí cao với các quy chế của trường, quy chế chuyên môn và quy chế bán trú.

         Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung cao. Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức trường PTDTBT TH Huổi Lèng đã thành công rực rỡ.

 

Một số hình ảnh của

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức trường PTDTBT TH Huổi Lèng

 

Ảnh Đ/C Trần Thị Hiền – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Ảnh Đ/C Nguyễn Thị Thuận – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua kết quả thi đua năm học 2019 – 2020 và Phương hướng thi đua năm học 2020 – 2021

 

Ảnh Đ/C Hoàng Thanh Nghị  –Phó hiệu trưởng nhà trường

thông qua quy chế hoạt động của trường

                  

Ảnh Đ/C Trịnh Thị Thoa  –Phó hiệu trưởng nhà trường

thông qua quy chế bán trú của trường năm học 2020-2021

 

 

Ảnh Đ/C Trần Kim Anh  –Trưởng ban thanh tra nhân dân

báo cáo của Ban thanh tra nhân dân 2019- 2020 và kế hoạch ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021

                               

                                   Người viết: Trần Thị Hiền

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Bài viết liên quan