Đại hội chi bộ trường PTDTBT TH Huổi Lèng nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 10 tháng 10 năm 2019, của Đảng ủy xã Huổi Lèng về tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Huổi Lèng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi bộ trường PTDTBT TH Huổi Lèng  long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu xã Huổi Lèng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được sự thống nhất của Đảng ủy xã Huổi Lèng, chiều ngày 22/01/2020 tại Phòng hội đồng trường PTDTBT TH Huổi Lèng tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

  Đồng chí Trần Thị Hiền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và kiểm điểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ trường PTDTBT TH Huổi Lèng nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2023. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ trường PTDTBT TH Huổi Lèng cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 .

Kết quả: Đ/C Trần Thị Hiền         – Hiệu trưởng        - Bí thư chi bộ.

               Đ/C Nguyễn Thị Thuận – Phó Hiệu trưởng -  Phó Bí thư chi bộ.

               Đ/C Trần Kim Anh        –  Giáo viên           - Ủy viên.
         Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Huổi Lèng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 07 đồng chí là đại biểu chính thức.

         Đại hội chi bộ trương thành công tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ trường PTDTBT TH Huổi Lèng quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.


Một số hình ảnh của Đại hội chi bộ trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Huổi Lèng

Bài viết liên quan