HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2015 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG

Sáng ngày 06 tháng 1 năm 2016, Chi bộ trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng trực thuộc Đảng bộ xã Huổi Lèng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng năm 2016. Dự Hội nghị tổng kết có các đồng chí: Giàng A Dế - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Huổi Lèng; Trần Thị Hiền - UVBCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ nhà trường. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền - Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2015, trong đó nêu rõ: Trong năm 2015, Chi bộ trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng; qua đó, giúp cho cán bộ Đảng viên trong nhà trường nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ nhà trường thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của Chi uỷ có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt, nhiều tấm gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần củng cố niềm tin, động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2015
CỦA  CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG
 
Sáng ngày 06 tháng 1 năm 2016, Chi bộ trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng trực thuộc Đảng bộ xã Huổi Lèng đã long trọng tổ chức  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng  năm 2016.
 Dự Hội nghị tổng kết có các đồng chí: Giàng A Dế - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Huổi Lèng; Trần Thị Hiền - UVBCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ nhà trường.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền - Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2015, trong đó nêu rõ: Trong năm 2015, Chi bộ trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng; qua đó, giúp cho cán bộ Đảng viên trong nhà trường nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội  Đảng các cấp. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ nhà trường thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của Chi uỷ có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt, nhiều tấm gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần củng cố niềm tin, động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
    Với tinh thần dân chủ và cởi mở, các đồng chí đảng viên đã có nhiều ý kiến tham luận nhằm đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua năm 2016.
     Sau ý kiến tham luận, Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Giàng A Dế - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Huổi Lèng,
.  Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được đồng thời cũng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho chi bộ lãnh đạo trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng giữ vững danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tích cực thực hiện các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên, tích cực học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ hiểu biết cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với sự tiến bộ của xã hội, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ xã Huổi Lèng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016./.
    
Đồng chí Trần Thị Hiền - Bí thư chi bộ trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng công tác Đảng năm 2016.
Hình ảnh  các đồng chí đảng viên phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Giàng A Dế -  Ủy viên  BCH Đảng ủy xã phát biểu tại Hội Nghị.
                                    Tác giả bài viết:  Nguyễn Thị Oanh – Trường PTDTBTTH Huổi Lèng.
Bài viết liên quan